Zakład Drogowo-Budowlany „PAGAM” oferuje:


KOMPLEKSOWE UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, płyt betonowych, ażurowych

– chodniki                     

– podjazdy                      

– place

– parkingi

– ulice

Roboty drogowe i ziemne

Systemy odwadniające terenów przeznaczonych pod utwardzenie

Utrzymanie terenów zielonych

Usługi sprzętowo-transportowe

Roboty kanalizacyjne

PAGAM – Kostka brukowa – Roboty drogowe – Roboty ziemne – Brukarstwo – Drogi – Podjazdy – Schody – Beton – Chodniki – Wjazdy – Parkingi – Odwodnienia